Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (115)
Trích yếu: Công văn số 1072/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam V/v đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v cấp, gia hạn thẻ BHYT
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1062/BHXH-TTKT ngày 31/3/2020 của BHXH Việt Nam v/v tạm dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1061/BHXH-PC ngày 31/03/2020 của BHXH Việt Nam v/v tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/03/2020 của BHXH Việt Nam v/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kê hoạch số 878/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện " Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm 2020"
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 860/BHXH-BT ngày17/03/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bở dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 370/KH-BHXH của BHXH Việt Nam v/vThực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực