Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh, Các Sở, Ngành (38)
Trích yếu: Công văn số 1869//UBND-VX ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trước các diễn biến phức tạp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 530/UBND-VX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Ngày ban hành:
29/03/2019
Ngày có hiệu lực:
29/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo
Ngày ban hành:
06/09/2015
Ngày có hiệu lực:
06/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 03/BTC ngày 16/11/2015 của BTC cuộc thi Ý tưởng CCHC tỉnh Bình Định năm 2015 về việc triển khai Cuộc thi "Ý tưởng CCHC tỉnh Bình Định" năm 2015
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày có hiệu lực:
04/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định" năm 2015
Ngày ban hành:
18/11/2015
Ngày có hiệu lực:
18/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định" năm 2015
Ngày ban hành:
18/11/2015
Ngày có hiệu lực:
18/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực