Số / Ký hiệu: LCT/HĐNN8
Trích yếu: Hiến pháp năm 2013
Loại văn bản:
Hiến Pháp
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/04/2014
Ngày có hiệu lực:
01/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
LCT/HĐNN8: Hiến pháp năm 2013
Nội dung trong tệp đính kèm