Số / Ký hiệu: số 1882/UBND-VX
Trích yếu: Công văn số 1882/UBND-VX ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Loại văn bản:
UBND tỉnh, Các Sở, Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/05/2013
Ngày có hiệu lực:
29/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
số 1882/UBND-VX: Công văn số 1882/UBND-VX ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN