Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
11/09/2013
Ngày có hiệu lực:
11/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN