Số / Ký hiệu: 13/VBHN-VPQH
Trích yếu: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 hợp nhất Luật phòng chống ma túy
Loại văn bản:
Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/04/2017
Ngày có hiệu lực:
03/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
13/VBHN-VPQH: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 hợp nhất Luật phòng chống ma túy
Nội dung trong tệp đính kèm