Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Dự thảo sửa Luật BHXH
Loại văn bản:
Văn Bản của Bộ, Cơ quan ngang Bộ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/05/2014
Ngày có hiệu lực:
14/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Dự thảo sửa Luật BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN