Số / Ký hiệu: 26/2018/QH14
Trích yếu: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Loại văn bản:
Luật - Pháp Lệnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
26/2018/QH14: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Nội dung trong tệp đính kèm