Số / Ký hiệu: 10/NQ-CP
Trích yếu: Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày có hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10/NQ-CP: Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN