Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Bộ Luật Lao Động
Loại văn bản:
Luật - Pháp Lệnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Bộ Luật Lao Động
Nội dung trong tệp đính kèm