Số / Ký hiệu: 436/BHXH-VP
Trích yếu: Công văn số 436/BHXH-VP ngày 10/4/2020 của BHXH tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
436/BHXH-VP: Công văn số 436/BHXH-VP ngày 10/4/2020 của BHXH tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm