Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (21)
Trích yếu: Biễu mẫu thuộc QĐ 166/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công ước quốc tế về chống tra tấn
Ngày ban hành:
14/11/2018
Ngày có hiệu lực:
14/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày có hiệu lực:
24/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày có hiệu lực:
24/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày có hiệu lực:
07/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày có hiệu lực:
01/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 26/2017/CV-PKĐKTL ngày 27/3/2017 của Phòng khám đa khoa Thành Long về việc đăng ký chữ ký bác sĩ
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày có hiệu lực:
27/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực