Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (101)
Trích yếu: Thông báo số 925/TB-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 909/BHXH-VP ngày 16/7/2019 của BHXH tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày có hiệu lực:
16/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 326/QĐ-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc bố trí viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày có hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 865/TB-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 728/BHXH-VP ngày 11/6/2019 của BHXH tỉnh về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7) năm 2019
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 567/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 13/5/2019 V/v bổ sung Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC
Ngày ban hành:
13/05/2019
Ngày có hiệu lực:
13/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 22/4/2019 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1779/BHXH-QLT ngày 30/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
03/12/2018
Ngày có hiệu lực:
03/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực