Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (394)
Trích yếu: Công văn số 1869//UBND-VX ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trước các diễn biến phức tạp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 396/QĐ-BHXH ngày 24/3/2020 của BHXH tỉnh về việc bố trí viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày có hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kê hoạch số 878/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện " Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm 2020"
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 860/BHXH-BT ngày17/03/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bở dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 309/BHXH-VP của BHXH tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 284/KH-BHXH ngày 09/3/2020 của BHXH tỉnh về cải cách hành chính năm 2020
Ngày ban hành:
09/03/2020
Ngày có hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực