Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh, Các Sở, Ngành (38)
Trích yếu: Công văn số 1882/UBND-VX ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Ngày ban hành:
29/05/2013
Ngày có hiệu lực:
29/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 705-QĐ-TTg ngày 8/5/2013 của Thủ tướng chính phủ Về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
27/05/2013
Ngày có hiệu lực:
27/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 644/SYT-NVY ngày 4/5/2013 của Sở y tế Bình Định Về việc KCB BHYT cho quân nhân thuộc đề án thí điểm CSSK quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT
Ngày ban hành:
06/05/2013
Ngày có hiệu lực:
06/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 736/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/3/2013 Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013
Ngày ban hành:
29/03/2013
Ngày có hiệu lực:
29/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 100/QĐ-SYT V/v phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ và hóa chất y tế năm 2013 phục vụ công tác KCB và dự phòng của các cơ sở y tế công lập tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh
Ngày ban hành:
25/03/2013
Ngày có hiệu lực:
25/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 401/QĐ-UBND ngày 5/2/2013 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
07/02/2013
Ngày có hiệu lực:
07/02/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 467/UBND-VX ngày 5/2/2013 của UBND tỉnh Về việc thực hiện chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
07/02/2013
Ngày có hiệu lực:
07/02/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 124/UBND-VX của UBND tỉnh ngày 15/1/2013 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
18/01/2013
Ngày có hiệu lực:
18/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực