Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh, Các Sở, Ngành (38)
Trích yếu: Công văn số 21/SLĐTBXH-LĐTL của Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc thực hiện lương tối thiểu vùng
Ngày ban hành:
08/01/2013
Ngày có hiệu lực:
08/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 22/SLĐTBXH-LĐTL của Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc thực hiện lương tối thiểu vùng
Ngày ban hành:
08/01/2013
Ngày có hiệu lực:
08/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 23-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Định - Chỉ thị thực hiện NQ 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
26/12/2012
Ngày có hiệu lực:
26/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
13/12/2012
Ngày có hiệu lực:
13/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1740/TTg-KTTH của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo.
Ngày ban hành:
01/11/2012
Ngày có hiệu lực:
01/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày có hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực