BỘ MÁY TỔ CHỨC

13/12/2018 11:02 AM


1/ Đ/c Lê Minh Lý – Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0274.389 6767.

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của BHXH tỉnh Bình Dương.

- Chủ tài khoản, chủ đầu tư các dự án xây dựng và sửa chữa công trình thuộc hệ thống BHXH tỉnh Bình Dương.

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương.

- Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan.

- Chỉ đạo công tác giám định, thanh quyết toán bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) giữa cơ quan BHXH tỉnh với các cơ sở khám chữa bệnh hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

- Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh tham gia khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Xử lý các văn bản đến.

- Phụ trách các phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra – Kiểm tra, Giám định BHYT.

- Phụ trách BHXH các huyện, thị xã: Dầu Tiếng, Dĩ An, Bàu Bàng.

Email: lylm@binhduong.vss.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Duy Hiểu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương. ĐT:02743. 896768

- Chịu trách nhiệm ký giải quyết tất cả các hồ sơ liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động; ký phiếu thu, chi liên quan đến giải quyết chính sách của Phòng Chế độ BHXH).

- Phụ trách công tác công nghệ thông tin, lưu trữ cơ quan, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác đoàn thể, công tác dân chủ cơ sở cơ quan.

- Chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quy trình giám định; xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất cơ sở khám chữa bệnh.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT về những biến động bất thường, tham mưu đề xuất Giám đốc BHXH tỉnh giải quyết. Ký hồ sơ thanh toán trực tiếp BHYT.

- Phụ trách công tác tuyên truyền, Website BHXH tỉnh, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Tham gia các cuộc đối thoại với người lao động theo lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Quản lý Khu công nghiệp tổ chức.

- Phụ trách các phòng nghiệp vụ: Công nghệ thông tin, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Chế độ BHXH, một phần Phòng Giám định BHYT.

- Phụ trách BHXH các huyện, thị xã, thành phố: Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.

Email: hieund@binhduong.vss.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Phi Hiền – Phó giám đốc: ĐT: 02743.841651

- Giải quyết tất cả các công việc liên quan đến công tác thu, thu nợ, sổ BHXH và thẻ BHYT.

- Tổ trưởng tổ thẩm định hồ sơ có thời gian công tác trước năm 1995.

- Phụ trách các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu, Khai thác và thu nợ, Cấp sổ thẻ, Văn Phòng.

- Phụ trách BHXH các huyện, thị xã: Bến Cát, Thuận An, Phú Giáo.

- Ký phiếu thu, chi hoạt động bộ máy cơ quan.

- Ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động; ký phiếu thu, chi liên quan đến giải quyết chính sách của Phòng Chế độ BHXH khi đồng chí Nguyễn Duy Hiểu đi vắng.

- Tham gia đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Email: hiennp@binhduong.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN