Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH

06/03/2019 01:02 PM


Bước 1: Vào trang web: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu Bước 2 : Giao diện Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội

Bước 1: Vào trang web: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu


Bước 2 : Giao diện Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội

 Trên giao diện Tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội bạn chọn: 
Tỉnh/TP (1): Tỉnh nơi cấp giấy khai sinh
Họ tên (2): Nhập Họ tên của người cần tra cứu
Ngày sinh (3): Nếu chỉ có năm sinh thì chọn Năm sinh
Mã xác thực (4): Nhập mã xác thực gồm
- Các trường thông tin khác không cần nhập
Sau đó bấm Tra cứu (5).

Bước 3: Kết quả sẽ hiển thị phía dưới