Điểm cầu trực trực tuyến BHXH tỉnh Bình Dương tham dự Hội nghị “Sửa đổi, bổ sung quy định cấp mã số BHXH và một số nội dung về quy trình thu”

06/03/2020 09:55 AM


Sáng 5/3/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 346/QĐ-BHXH với nội dung “Sửa đổi, bổ sung quy định cấp mã số BHXH và một số nội dung về quy trình thu”. Tham dự đại điểm cầu trực tuyến Bình Dương có Ông Nguyễn Phi Hiền (Phó giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác thu và sổ thẻ) cùng với Lãnh đạo Bưu điện tỉnh.

Thành phần tham dự tại điểm cầu BHXH tỉnh Bình Dương có lãnh đạo phụ trách công tác thu và sổ thẻ BHXH tỉnh và lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Ngoài ra còn có Trưởng và Phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ có liên quan như: Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Thanh tra - Kiểm tra, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Kế hoạch tài - Tài chính, đại diện các phòng nghiệp vụ Bưu điện tỉnh. Đồng thời tại điểm cầu BHXH huyện, thị xã, thành phố cũng kết nối với Hội nghị có đại diện lãnh đạo BHXH cấp huyện, Bưu điện huyện và các chuyên viên, nhân viên của hai ngành.

                                      Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh Bình Dương

Theo nội dung BHXH Việt Nam triển khai tại hội nghị để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua và đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay. Theo dự thảo sử đổi, bổ sung hai nội dung trên, quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH sẽ được sửa đổi toàn diện; đồng thời ban hành quy chế mới về quản lý cơ sở dự liệu (CSDL) hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Quy trình thu và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH sẽ được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản mới.

Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam và các Ban nghiệp vụ, dự thảo Quy chế quản lý CSDL hộ gia đình và mã số BHXH có một số điểm mới cần được bàn thảo, thống nhất từ các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các địa phương. Cụ thể: Hiện nay, với hệ thống dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, ngành BHXH đã cấp mã số BHXH cho tất cả người dân trên toàn quốc. Còn việc cấp mới mã số BHXH chỉ dành cho các đối tượng trẻ em mới sinh; trong khi người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT chưa được kê khai trong CSDL hộ gia đình.

Theo đó, dự thảo quy định rõ nguyên tắc mỗi người tham gia BHXH chỉ có một mã số BHXH, các trường hợp còn lại chưa có mã số BHXH, thì trách nhiệm “khớp thông tin” sẽ thuộc về cán bộ sổ, thẻ. Cụ thể: Cần thực hiện tìm kiếm (theo bộ quy tắc) trong CSDL những người có thông tin chưa chính xác để cập nhật, hiệu chỉnh đầy đủ thông tin, để “khớp” đúng với thông tin người tham gia, thành viên hộ gia đình kê khai trên Mẫu TK1 (Phụ lục thành viên hộ gia đình và ảnh hồ sơ (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...), do cán bộ sổ, thẻ trực tiếp phối hợp với đơn vị thu thập. Trường hợp thực hiện cập nhật giảm thành viên hộ gia đình do chết, ra nước ngoài định cư, thì căn cứ theo Mẫu số 01-BD do cán bộ số, thẻ trực tiếp phối hợp với Ủy ban nhân cấp xã để kê khai.

Ngoài ra dự thảo lần này còn tập trung vào 3 vấn đề liên quan đến công tác thu như sau: Tiếp nhận xử lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu thu và quản lý đơn vị khó thu trên phần mềm quản lý.Cụ thể, với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dự thảo quy định, những đơn vị, người tham gia đang thực hiện hồ sơ giấy, thuê Bưu điện nhận hồ sơ sẽ chuyển sang hồ sơ điện tử để giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (hoặc thuê nhập trực tiếp vào phần mềm quản lý thu). Về cập nhật dữ liệu thu, về nguyên tắc phải thực hiện hạch toán, theo dõi hằng ngày, “chốt” số phải thu, số đã thu, số còn phải thu chi tiết từng quỹ thành phần của từng người tham gia. Đối với các đơn vị nợ khó thu, sau khi cán bộ thu thực hiện cắt giảm việc tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị nợ này, NLĐ sẽ được ghi nhận quá trình đóng tại đơn vị, lưu vào CSDL của người tham gia thông qua phần mềm quản lý.

Kết thúc hội nghị lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu Ban Thu tiếp nhận các ý kiến đóng góp để bổ sung, sửa đổi trong dự thảo. Trung tâm công nghệ thông tin chỉnh sửa phần mềm kịp thời để khi ban hành quyết định chính thức và triển khai thực hiện các quy định này phải có chức năng trên phần mềm cho địa phương bắt tay vào làm ngay.

Nguyễn Anh Kỳ