CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY BHXH TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CẤP CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2023

23/03/2020 03:37 PM


Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 19/3/2020 tại trụ sở BHXH tỉnh Bình Dương (ngày 10/3/2020 Đại hội điểm tại Chi bộ II), lần lượt các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội các Chi bộ thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUBHXH ngày 09/9/2019 của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Các Chi bộ đã thực hiện hoàn chỉnh các văn kiện, thủ tục hồ sơ có liên quan trước khi tiến hành Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất các Chi bộ trực thuộc đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành BHXH. Nhận thức rõ công tác chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng và then chốt trong công tác Đảng, Chi ủy và Chi bộ đã chủ động và thường xuyên ưu tiên công tác quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn kiện và chỉ đạo của Đảng, nắm bắt tư tưởng của Đảng viên, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; công tác đảng viên; công tác tổ chức cán bộ và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngay từ những ngày cuối tháng 01/2020 và đầu tháng 02/2020 trên cơ sở những kết quả đạt được và Kế hoạch Đảng ủy BHXH tỉnh ban hành, Chi bộ thực hiện các bước về phương án nhân sự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến Đại hội và công tác bầu cử, trong đó trọng tâm là công tác nhân sự và xây dựng các văn kiện Đại hội theo quy định. Theo đó, các Chi bộ đã đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới 2020-2023 là tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

 

          

Đ/c Lê Minh Lý – Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Chi bộ IV nhiệm kỳ 2020-2023

Các chi bộ đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước và quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm ký 2020-2023

Tập thể Chi ủy và Đảng viên các Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. tập trung lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, của Chi bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng nghiệp vụ. Cấp ủy cùng các đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngay tại Đại hội các Chi bộ và đồng chí Bí thư nhiệm kỳ mới đã yêu cầu toàn thể đảng viên phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023. Xong xong đó cấp ủy luôn thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của các cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và sắp tới là Đại hội XIII của Đảng

          

Đ/c Nguyễn Phi Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh (đứng bìa bên trái)  tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ VI nhiệm kỳ 2020-2023

Trong Đại hội các chi bộ các đảng viên đã tích cực đóng góp và thống nhất với phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2023 của các Chi bộ. Sau đại hội Chi bộ sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách chi tiết, cụ thể. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên và vai trò tiên phong của Chi ủy trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Chi ủy và đảng viên trong chi bộ; duy trì sự phối hợp giữa Chi ủy với các tổ đảng mà thời gian qua Chi bộ đã thực hiện rất tốt. Mỗi đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và các chi ủy viên bằng hình thức bỏ phiếu kín tất cả đều đúng theo chỉ tinh thần chỉ đạo và danh sách nhân sự đã được Đảng ủy BHXH tỉnh phê duyệt. Trong Đại hội các Chi bộ cũng tích cực cực đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhìn chung Đại hội các Chi bộ đều thành công tốt đẹp, khích lệ tinh thần của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng trong các Chi bộ ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra cũng như Nghị quyết của Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ ban hành trong thời gian tới gắn liền với các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

         

                                                                                                       Kỳ Anh