Người nhận lương hưu có thể đăng ký nhận lương tại nhà để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.

24/04/2020 01:17 PM


Thực hiện công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam về bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dich Covid-19, BHXH Bến Cát đã sớm triển khai thực hiện.

Trong tháng 4/2020, Cơ quan BHXH thị xã phối hợp Bưu điện thị xã Bến Cát thông báo đến tất cả đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ được cấp phát theo phương án chi trả gộp một lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020. Việc chi trả gộp được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện, tại nhà đối tượng. Chi trả qua tài khoản cá nhân: thực hiện chuyển khoản trước ngày 10/4/2020; Đối với chi trả bằng tiền mặt: từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020. Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả Bưu điện thị xã Bến Cát tiếp tục hỗ trợ chi trả đến hết ngày 20/5/2020. Trường hợp người hưởng không có nhu cầu nhận tiền tại nhà, người hưởng chủ động mang thẻ chi trả và giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh tiền. Do những người được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chủ yếu là người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người.

                  Hình ảnh chi trả lương hưu tại nhà cho Ông Mai Thành Ngọc, 91 tuổi.

Khi tổ chức chi trả tại nhà đối tượng, Bưu điện thị xã Bến Cát thực hiện đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên chi trả, thực hiện lấy chữ ký từng đối tượng và cuối ngày kiểm tra đối chiếu với danh sách chi trả và chữ ký mẫu hàng tháng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiền được phát đúng, đủ cho đối tượng.

 

                Hình ảnh chi trả lương hưu tại Bưu điện thị xã Bến Cát.

Khi tổ chức chi trả tại điểm giao dịch Bưu điện thị xã Bến Cát đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các nguyên tắc: Tập trung không quá 20 người trong cùng một địa điểm và thời gian, tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và sau thời gian tổ chức chi trả, thực hiện việc đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả: yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả.

Tính đến ngày 23/4/2020 Bưu điện thị xã Bến Cát đã chi trả cho 1.167 lượt người với số tiền: 4.598.819.100 đồng, số người chưa chi trả 31 người, với số tiền chưa chi trả là:112.694.300 đồng./.

Quốc Thịnh