Lịch công tác tuần từ ngày 09/05/2020 đến ngày 15/05/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 02/05/2020 đến ngày 08/05/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 25/04/2020 đến ngày 01/05/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 20/04/2020 đến 24/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

Lịch công tác tuần từ ngày 04/04/2020 đến ngày 10/04/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 28/03/2020 đến ngày 03/04/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 21/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 14/03/2020 đến ngày 20/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 7/3/2020 –13/3/2020)