LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 7/3/2020 –13/3/2020)

09/03/2020 08:32 AM


         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 7/3/2020 –13/3/2020)

 

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 7

7/3/2020

 Tiếp nhận & Trả hồ sơ.

-Cấp lại và Bảo lưu Sổ

-Làm việc Tổ 3045

 

Thứ hai

9/03/2020

-7h30’: Họp Giao Ban

-7h30’: Thanh tra Cty Phước Hiệp Thành + Cty Dụ Thuận Hưng – Tân Uyên

 (xe đ/c Hùng)

-7h30’: Thanh tra Cty Định Dậu - Thuận An (xe đ/c Thành)

-Tham gia lớp học ATTT mạng năm 2020 từ ngày 9/3-13/3/2020

- 13h30’:Tham dự HN trực tuyến tại Bưu điện tỉnh

- 15h00: Đại hội trù bị chi bộ II - Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh BD

- 7h30’:Làm việc tại Cty Nhựa Tín Phát + Thép Đại Thiên Lộc + Bel VN +13h00’:Làm việc tại Cty Sung Vina +Noa VN-TP.TDM (xe đ/c Thanh)

-14h00’: Tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 14- Phòng họp A- UBND (xe đ/c Sơn)

 

Thứ ba

10/03/2020

-08h00: Đại hội chi bộ II - Phòng họp tầng III-BHXH tỉnh BD

 

-8h00’: Nghiệm thu bàn giao hồ sơ lưu trữ- BHXH.TDM cũ

-13h30’: Công bố Quyết định thanh tra  - BHXH tỉnh

- Lập biên bản hồ sơ giả định kỳ thứ ba, thứ năm.

-7h30’: Làm việc tại Cty East West + 13h30’: Làm việc tại Cty Rich Products –TP.TDM (xe đ/c Điền)

 

Thứ tư

11/03/2020

-7h30’: Thanh tra Cty Thiên Dược+ Cty CP Bestmix – Tân Uyên (xe đ/c Điền)

-7h30’: Thanh tra Cty CP Đá Núi Nhỏ - Dĩ An (xe đ/c Thanh)

-8h30’: Họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Thuốc năm 2020-2021 –HT A- Sở Y tế (xe đ/c Sơn)

-7h30’: Làm việc tại Cty prominent +Nam Pao + Aegis Vina + 13h30’: Làm việc tại Cty Logoplaste VN +Vận tải thủy bộ+Fabico –TP.TDM (xe đ/c Hùng)

 

 

Thứ năm

12/03/2020

- Lãnh đạo trực tiếp dân định kỳ - Phòng tiếp công dân

-7h30’: Thanh tra Cty Hải Ân + Cty Ô tô Hòa Bình Minh – Thuận An (xe đ/c Hùng)

-7h30’: Thanh tra Cty TMDV Thọ An - Thuận An (xe đ/c Thành)

-8h00: Đảng ủy Khối kiểm tra Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ

-14h00’: Làm việc với người lao động và Cty Thiên Phú -BHXH tỉnh

-7h30’: Làm việc tại Cty Orion Vina + Dược enlie –Bến cát (xe đ/c Điền)

-7h30’: Lảm việc tại Nước-MT BD + Hoàng gia Cát tường _TP.TDM (xe đ/c Thanh)

 

 

Thứ sáu

13/03/2020

-7h30’: Thanh tra Cty Đức Sinh + Cty Truyền Thành Phát – Tân Uyên (xe đ/c Thanh)

-7h30’: Thanh tra Cty Lâm Hiệp Hưng - Thuận An (xe đ/c Thành)

-8h00’: Họp với Sở LĐTB & XH v/v hồ sơ giả- Phòng họp tầng III - BHXH tỉnh (Phòng Sổ thẻ chuẩn bị nội dung)

-7h30’: Làm việc tại Cty Quận Thạnh +Cty Arcon Sunmark –Bến Cát (xe đ/c Điền)

-7h30’: Làm việc tại Cty Đại Bình An Phúc + Dongil Rubber Belt + QT J&F –TP.TDM (xe đ/c Hùng)

 

- Trực xe trong tuần từ ngày 9/03-13/03/2020 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan: 7/3-8/03/2020 (xe đ/c Thành)

 GIÁM ĐỐC   

 

 

 

   Lê Minh Lý