Lịch công tác tuần từ ngày 28/03/2020 đến ngày 03/04/2020

27/03/2020 04:16 PM


         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 28/3/2020 –03/4/2020)

 

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 7

28/3/2020

 Tiếp nhận & Trả hồ sơ. Bảo trì thang máy định kỳ.

 Cấp lại Sổ - Lưu trữ hồ sơ

 Làm việc tại Tổ 3045 từ ngày 28/3 -3/4/2020

Thứ hai

30/03/2020

-7h30’: Họp Giao Ban

 

Thứ ba

31/03/2020

-Trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ giả - Phòng tiếp công dân

 

Thứ tư

01/4/2020

-Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ năm

02/4/2020

- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo TB:50/TB-UBND

 

 

Thứ sáu

03/4/2020

- Lãnh đạo trực tiếp dân định kỳ - Phòng tiếp công dân

- Tham dự Chương trình phát thanh trực tiếp BHXH tự nguyện –Đài PTTH

(P. TT&PTĐT chuẩn bị nội dung) (xe đ/c Thành)

-Trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ giả - Phòng tiếp công dân

 

 Trực xe trong tuần từ ngày 30/03-3/4/2020 (xe đ/c Sơn).Trực xe cơ quan: 28/3-29/03/2020 (xe đ/c Thanh)

                      GIÁM ĐỐC   

 

                       Lê Minh Lý