LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

10/04/2020 04:01 PM


         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 (Từ ngày 11/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

 

 

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 7

11/4/2020

 Sáng: Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính.

 

 

Thứ hai

13/4/2020

- 7h30’: Họp Giao Ban

- Làm việc bình thường theo Công văn 549/BHXH-VP ngày 01/4/2020

 

Thứ ba

14/4/2020

Làm việc bình thường theo Công văn 549/BHXH-VP ngày 01/4/2020

 

Thứ tư

15/4/2020

Làm việc bình thường theo Công văn 549/BHXH-VP ngày 01/4/2020

 

 

 

Thứ năm

16/4/2020

- Làm việc bình thường

- Lãnh đạo trực tiếp dân định kỳ - Phòng tiếp công dân

 

 

 

Thứ sáu

17/4/2020

- Làm việc bình thường

- 9h00’: Họp Đảng ủy – Phòng họp tầng 3 BHXH tỉnh

- Trực xe trong tuần từ ngày 11/4-17/4/2020 (xe đ/c Sơn).

- Trực xe cơ quan: 11/4- 17/4/2020 (Tất cả các xe).

 GIÁM ĐỐC   

 

 

    Lê Minh Lý