Bảo hiểm xã hội Bình Dương: 25 năm không ngừng phát triển

20/02/2020 02:30 PM


Trải qua 25 năm thực hiện với nhiều lần sửa đổi, bổ sung chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) đã hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế đất nước. Chính sách BHXH đã góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đời sống và gia đình họ, là cầu nối trung gian giúp chủ doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) giữ được mức ổn định về đời sống vật chất, tinh thần trước mắt cũng như lâu dài, góp phần an sinh xã hội một cách bền vững.

 Trải qua 25 năm thực hiện với nhiều lần sửa đổi, bổ sung chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) đã hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế đất nước. Chính sách BHXH đã góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đời sống và gia đình họ, là cầu nối trung gian giúp chủ doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) giữ được mức ổn định về đời sống vật chất, tinh thần trước mắt cũng như lâu dài, góp phần an sinh xã hội một cách bền vững.

 Bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh trao giải tại cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chánh và giao dịch điện tử” do BHXH Việt Nam tổ chức (tại điểm cầu trực tuyến Bình Dương)

 Những dấu son lịch sử

Cùng với sự ra đời của BHXH Việt Nam (16-2-1995) và BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước, BHXH tỉnh Sông Bé (cũ) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15-8-1995 với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ có tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Sau khi tái lập tỉnh Bình Dương, tháng 10-1997, BHXH tỉnh Bình Dương được thành lập tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình hoạt động 25 năm, BHXH tỉnh Bình Dương luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao vàđã dần dần từng bước xây dựng được một hình ảnh thân thiện và sự tin cậy trong lòng NLĐ, làchỗ dựa vững chắc của các đơn vị, doanh nghiệp, NLĐ và đối tượng hưởng chế độ trên địa bàn tỉnh theo đúng quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước “là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội”. Thành quả đạt được trong thời gian qua thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể như: Qua 25 năm thực hiện chính sách BHXH theo cơ chế mới là có đóng BHXH, có hưởng BHXH tạo sự bình đẳng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ trong các loại hình doanh nghiệp. BHXH Bình Dương luôn mở rộng đối tượng tham gia BHXH ở mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, NLĐ được bình đẳng quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia thụ hưởng chính sách BHXH.

“Trên cơ sở những kết quả mà BHXH tỉnh Bình Dương đạt được qua 25 năm xây dựng và trưởng thành nói chung và kết quả đạt được trong năm 2019 nói riêng, sẽ là bước đệm để BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chính sách trụ cột an sinh xã hội trong những năm tiếp theo. Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết 21- NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH”.

(Bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bình Dương)

Đặc biệt, 25 năm qua với tình hình kinh tế tỉnh không ngừng phát triển, việc tăng số lao động tham gia và số tiền thu đều vượt kế hoạch qua từng năm, cụ thể khi mới thành lập (năm 1995) chỉcó57.774 người tham gia BHXH bắt buộc, đến cuối năm 2019 là 1.042.332 người (tăng 18,04 lần so với năm 1995); trong đó năm 2019 đạt 100,5% kế hoạch năm tăng 6,5% so với năm trước. Bảo hiểm thất nghiệp ngay từ năm đầu tiên thực hiện chế độ (năm 2009) đã có 466.314 người tham gia, năm 2019 là1.024.512 người tham gia (tăng 2,2 lần); trong đó năm 2019 đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với năm trước.

Về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) khi chuyển giao nhiệm vụ về cơ quan BHXH (năm 2003) chỉ mới có290.000 người tham gia, năm 2019 là 2.037.419 người tham gia (tăng 7,03 lần); trong đó năm 2019 đạt 101,4% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với năm trước. Đặc biệt những năm gần đây, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, năm 2015 có 2.495 người tham gia, đến 31- 12-2019 có 8.712 người tham gia (tăng 3,49 lần so với năm 2015).

BHXH Bình Dương luôn bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm việc xét duyệt và chi trả kịp thời các chế độ cho các đối tượng, hiện nay đãthực hiện tiếp nhận và xét duyệt các chế độ ngắn hạn qua giao dịch điện tử và chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của NLĐ.

Vững bước tương lai

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, hàng năm đã thu hút nhiều nhà đầu tư và hàng chục ngàn lao động khắp nơi về làm việc. Để quyền lợi của người tham gia BHXH và chủ sử dụng lao động được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm, trong thời gian qua BHXH có những chính sách đổi mới khẳng định đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. BHXH Bình Dương luôn có những giải pháp đột phá thực hiện công tác của mình. Về biện pháp thực hiện có khác nhau, nhưng nhìn chung các địa phương, đơn vị đều có trách nhiệm cao. Nhiều đơn vị phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh để giải quyết kịp thời mọi chính sách trợ cấp BHXH đối với NLĐ, đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện tốt chính sách BHXH tỉnh nhà. Công tác thu BHXH gắn liền với việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nhanh, đúng chính sách. BHXH Bình Dương đã đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính như áp dụng công nghệ tin học trong quản lý nghiệp vụ, ban hành quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn trả cho đơn vị. BHXH Bình Dương đãthực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng thời gian theo quy định của phiếu hẹn; có những khâu, những việc không ngừng rút ngắn hơn thời gian theo quy định.

Đặc biệt, BHXH Bình Dương luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn từng năm nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu tổng quát, cụ thể các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể nhất trong những năm gần đây là tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 13- 8-2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 31-8-2012 về tăng cường thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 22-8-2013 về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 13-8-2013 về thực hiện Nghị quyết số28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vể cải cách chính sách BHXH và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2239/KH-UBND ngày 16-5-2019 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 93-CTr/TU nêu trên; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5195/ KH-UBND ngày 11-10-2019 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chủ động nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất vàthống nhất với các sở, ngành ban hành kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định, quy trình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo hướng thuận lợi nhất cho tổchức, cá nhân; đồng thời rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thời gian giải quyết bằng và thậm chí ngắn hơn thời gian quy định của BHXH Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý, tác nghiệp và triển khai thực hiện việc áp dụng thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hỗ trợ tốt nhất cho công cuộc cải cách hành chính.

Tổ chức và thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cánhân theo quy định pháp luật về BHXH, BHYT cũng như đối với công chức, viên chức, nhân viên trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường thực hiện có hiệu quảcông tác thực hành tiết kiệm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức vànhân sự đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, lýluận chính trị; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Theo baobinhduong.vn