Hướng dẫn nộp BHXH, BHYT qua ngân hàng điện tử BIDV

29/04/2020 09:13 AM


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV

A – GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

I. Mô tả

Khách hàng tổ chức, cá nhân sử dụng menu Thanh toán hóa đơn trên các ứng dụng eBanking của BIDV (BIDV Online, BIDV Smart Banking, BIDV Business Online) để nộp BHXH, BHYT, BHTN heo quy định hoặc nộp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình theo định kỳ.

BIDV hỗ trợ khách hàng truy vấn thông tin qua kết nối với BHXH. Trên cơ sở xác thực của khách hàng đối với giao dịch, BIDV thực hiện hạch toán khoản nộp vào Tài khoản BHXH và truyền thông tin cho BHXH để ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH cho khách hàng.

II. Lợi ích của khách hàng

   Được BIDV ưu đãi phí dịch vụ

       Được hỗ trợ truy vấn thông tin online từ hệ thống BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính chính xác cao khi thực hiện giao dịch.

Thông tin giao dịch được chuẩn hóa, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ theo yêu cầu của BHXH, giảm thiểu việc tra soát do sai sót khi nhập thông tin nộp BHXH.

   Được truyền thông tin giao dịch cho BHXH và ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH kịp thời.

 

B – HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

I - Hướng dẫn nộp BHXH trên Internet Banking (Ứng dụng BIDV Online)

 

Bước 1: Đăng nhập vào Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của BIDV dành cho khách hàng cá nhân (BIDV Online) và lựa chọn dịch vụ “Thanh toán hóa đơn”

 

 Đăng  n h ập vào ngân hàng trự c tuyến củ a BIDV:

 

Khách hàng truy cập vào website của BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn và đăng nhập BIDV e-banking; hoặc đăng nhập vào ứng dụng BIDV Online trên điện thoại di động, máy tính bảng.

 

    Chọn Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

                                

       Chọn dịch vụ cho Cá nhân

 

                                 

      Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã capcha để đăng nhập

Lự a chọn dị ch vụ  “Th an h  toán h óa  đơ n ”:

Tại Menu chung, Khách hàng chọn menu Thanh toán và sub-menu Thanh toán hóa đơn

 

 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn các thông tin để nộp Bảo hiểm xã hội

Lự a chọn tài khoản  đ ể thanh toán:

Chọn tài khoản ghi nợ, chọn hóa đơn mới đối với lần đầu tiên hoặc chọn hóa đơn cũ nếu NSD đã lưu thông tin Hóa đơn trong lần thanh toán trước

 

                                       

Chọn loại dị ch vụ

 

 

- Chọn Loại dịch vụ: NOP TIEN BAO HIEM XA HOI

- Chọn Nhà cung cấp: Bao Hiem Xa Hoi Viet Nam

         - Chọn Dịch vụ: Tùy theo mục đích nộp BHXH của mình, khách hàng lựa chọn 1 trong 04 Dịch vụ nộp BHXH dành cho cá nhân như sau:

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 3 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 3 tháng

+Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 6 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 6 tháng.

+Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 12 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 12 tháng.

Nhập thông tin giao dị ch

- Nhập số Sổ BHXH  (trong trường hợp Nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện) hoặc Số thẻ BHYT (trong trường hợp Nộp gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình 3/6/12 tháng).

          - Ấn nút “Tiếp” tiếp tục thực hiện giao dịch.Chương trình sẽ truy vấn thông tin đến cơ sở dữ liệu của BHXH để kiểm tra thông tin khách hàng.

Bước 3: Khách hàng Kiểm tra thông tin giao dịch.Lưu ý các trường thông tin: Dịch vụ, customer number, Số tiền

         -     Nhập OTP và ấn nút “Thực hiện” để hoàn tất giao dịch.

Bước 4:Hoàn tất giao dịch

                      -     Chương trình thông báo giao dịch được xử lý thành công.

-     Trường hợp có lỗi, khách hàng kiểm tra lại tài khoản, nếu chưa được trích nợ thì khởi tạo lại giao dịch mới hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khác hàng của BIDV/Chi nhánh BIDV để được hỗ trợ.

II - Hướng dẫn nộp BHXH trên Mobile Banking (Ứng dụng BIDV Smart Banking)

Bước 1: Đăng nhập vào Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của BIDV và lựa chọn dịch vụ “Thanh toán hóa đơn”

Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng BIDV SmartBanking trên điện thoại di động, máy tính bảng. Nhập

tên đăng nhập, mật khẩu để đăng nhập

 

           - Tại Menu chung, Khách hàng chọn menu Thanh toán

 

 

 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn các thông tin dịch vụ và truy vấn thông tin để nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội/bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình trên ứng dụng.

- Chọn Loại dịch vụ“Bảo hiểm xã hội”

- Chọn Nhà cung cấplà “BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”

 

- Chọn Dịch vụ: Tùy theo mục đích nộp BHXH của mình, khách hàng lựa chọn 1 trong 04 Dịch vụ nộp BHXH dành cho cá nhân như sau:

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 3 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 3 tháng

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 6 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 6 tháng.

+ Nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 12 tháng: sử dụng trong trường hợp cá nhân nộp gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình thời hạn 12 tháng.

Nhập thông tin giao dị ch

- Nhập số Sổ BHXH  (trong trường hợp Nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện) hoặc Số thẻ BHYT (trong trường hợp Nộp gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình 3/6/12 tháng).

 

- Thực hiện Lưu mẫu và đặt tên mẫu để thuận lợi cho việc nộp BHXH trong những lần tiếp theo.

- Ấn nút “Tiếp tục” để thực hiện giao dịch.Chương trình sẽ truy vấn thông tin đến cơ sở dữ liệu của BHXH để kiểm tra thông tin khách hàng.

- Nếu Sổ BHXH hoặc  Số thẻ BHYT không chính xác, chương trình sẽ thông báo lỗi “Giao dịch không thực hiện được”, khách hàng kiểm tra lại thông tin Sổ BHXH hoặc  Số thẻ BHYT đã nhập đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chính xác.

- Nếu Sổ BHXH hoặc  Số thẻ BHYT chính xác, chương trình sẽ hiển thị thông tin giao dịch chi tiết để khách hàng kiểm tra.

Bước 3: Khách hàng Kiểm tra thông tin giao dịch.  Lưu ý các trường thông tin: Dịch vụ, Số sổ thẻ BHYT, Số tiền

Bước 4: Nếu nội dung thanh toán đã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chính xác, khách hàng nhập yếu tố xác thực thứ 2 OTP/Smart OTP được gửi đến điện thoại hoặc Hardware Token để xác thực người dùng.

Bước 5:Hoàn tất giao dịch

-     Chương trình thông báo giao dịch được xử lý thành công.

     -     Trường hợp có lỗi, khách hàng kiểm tra lại tài khoản, nếu chưa được trích nợ thì khởi tạo lại giao dịch mới hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19009247 của BIDV, Chi nhánh  BIDV để được hỗ trợ.