BHXH Bình Dương dự họp trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2020

11/05/2020 01:06 PM


Sáng ngày 08/05/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 05/2020 và triển khai thực hiện các quyết định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế” do Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu BHXH Tỉnh Bình Dương có đồng chí Lê Minh Lý- Giám đốc BHXH Tỉnh Bình Dương, đồng chí Lê Thị Kim Phường-Phó Giám đốc Bưu điện Tỉnh Bình Dương, Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ , Chánh văn phòng cùng các chuyên viên phụ trách. Giám đốc BHXH huyện, thành phố, thị xã, dự họp tại các điểm cầu BHXH cấp huyện.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nêu rõ tình hình khó khăn trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và có những định hướng trong thời gian tới. Cùng với sự phục hổi sản xuất của Doanh nghiệp BHXH các tỉnh phải chung tay tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp đưa người lao động quay trở lại làm việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo Ban Thu đã báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT tháng 04/2020; triển khai nhiệm vụ tháng 05/2020 và những tháng tiếp theo, đồng thời triển khai một số nội dung mới thuộc chức năng , nhiệm vụ tại các Quyết định số 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 thay thế Quyết định 346/QĐ-BHXH và quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020 thay thế Quyết định 236/QĐ-BHXH. Dựa trên những nội dung thay đổi của các Quyết định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế, Trung tâm Công nghệ thông tin đã hướng dẫn thực hiện các nội dung trên phần mềm nghiệp vụ mới, Trung tâm cũng lắng nghe  những ý kiến còn vướng mắc khi áp dụng để giải đáp, hướng dẫn  một số nội dung liên quan đến phần mềm nghiệp vụ. Liên quan đến những Quyết định thay đổi, bổ sung, thay thế Ban Sổ-Thẻ, Vụ Tài chính-Kế toán cũng đã triển khai một một số chức năng, nhiệm vụ mới đến toàn Hội nghị.

Tại điểm cầu Tỉnh Bình Dương, sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Minh Lý- Giám đốc BHXH Tỉnh đã quán triệt đến toàn thể Hội nghị cần bám sát và thực hiện quyết liệt những nội dung mà Hội nghị đã giao, và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm để BHXH Tỉnh Bình Dương có thể hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2020.

Huyen Trinh