Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

06/09/2019 08:55 AM


Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Kế hoạch số 1740/KH-BHXH ngày 22/5/2019 của BHXH Việt Nam về truyền thông kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam; Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của BHXH Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” với những nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Kế hoạch số 1740/KH-BHXH ngày 22/5/2019 của BHXH Việt Nam về truyền thông kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam; Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của BHXH Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (gọi tắt là Cuộc thi) nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT); cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, Nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

- Khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cuộc thi cũng là dịp tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải thiết thực, hiệu quả; các tác phẩm tham dự phải có tác dụng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó tích cực tham gia BHXH, BHYT; phát hiện, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

- Khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.

- Thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, người lao động, người về hưu, cán bộ, công chức trong và ngoài ngành, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước tích cực viết bài tham gia, qua đó lan tỏa thông điệp của cuộc thi là nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam.

II. NỘI DUNG

1. Tên Cuộc thi: “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

2. Đối tượng tham gia:

Mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành BHXH trên địa bàn tỉnh; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trên địa bàn tỉnh...).

Riêng thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký - Giúp việc, Hội đồng Giám khảo không tham dự Cuộc thi.

3. Nội dung:

Tác phẩm tham dự Cuộc thi tập trung phản ánh theo những chủ đề sau:

- Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia và hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp...

- Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH; phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

- Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.

4. Hình thức:

- Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn, chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm.

Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong đời sống xã hội.

5. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm:

- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nội dung và hình thức quy định tại Khoản 3, Khoản 4 của Kế hoạch này.

- Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu.

- Bài dự thi đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. Trong trường hợp tác giả vi phạm bản quyền về tác phẩm, Ban Tổ chức loại khỏi cuộc thi; nếu là tác phẩm được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giấy chứng nhận và tiền thưởng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian:

- Lễ phát động Cuộc thi: Dự kiến cuối tháng 8/2019 – đầu tháng 9/2019.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 20/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

Số 17, đường Lê Duẩn, Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.667669

Email: bhxh@binhduong.vss.gov.vn , vanphong@binhduong.vss.gov.vn

- Trên tác phẩm dự thi cần ghi rõ: Họ và tên; tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm việc (nếu có); địa chỉ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc nơi đang sinh sống; số điện thoại; địa chỉ Email (nếu có).

- Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế".

3. Cơ cấu giải thưởng:

3.1. Đối với tác giả thuộc các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, người dân,…:

- 01 giải Đặc biệt trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- 01 giải Nhất trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- 03 giải Nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- 15 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

3.2. Đối với tác giả thuộc các công ty, doanh nghiệp:

- 01 giải Đặc biệt trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- 01 giải Nhất trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- 03 giải Nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- 15 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương khen thưởng cho 03 (Ba) tập thể, mỗi tập thể thuộc đối tượng: Cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; công ty, doanh nghiệp và BHXH tỉnh, huyện, thị xã, thành phố vận động có số bài dự thi nhiều nhất (nguồn kinh phí không tính vào cuộc thi này).

Năm mươi tác phẩm đạt giải nêu trên sẽ được Ban Tổ chức chuyển về Báo BHXH để tham dự Cuộc thi do BHXH Việt Nam tổ chức và phát động, nếu tác phẩm nào đạt giải thì tác giả sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng từ BHXH Việt Nam.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nguồn kinh phí: Kinh phí tuyên truyền năm 2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng:

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu và tổ chức Cuộc thi (xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký - Giúp việc, phát động, truyền thông, tổ chức chấm giải, tổ chức Lễ trao giải,...)

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Bố trí nguồn kinh phí Cuộc thi.

3. Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; BHXH huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phát động viên chức, người lao động trong đơn vị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đại lý thu BHXH, BHYT, các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi.

4. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở của BHXH tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phát động công đoàn viên, đoàn viên thuộc đơn vị và công đoàn viên, đoàn viên thuộc hệ thống Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia Cuộc thi.

VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, TỔ THƯ KÝ – GIÚP VIỆC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức triển khai Cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thể lệ, tổ chức phát động, tổ chức chấm thi và tổng kết Cuộc thi; công bố kết quả và tổ chức trao giải Cuộc thi; Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi ký các Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký - Giúp việc, Hội đồng Giám khảo, đề nghị khen thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi (dự kiến) bao gồm 5 thành viên sau đây:

- Giám đốc BHXH tỉnh: Trưởng ban.

- Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Phó Trưởng ban thường trực – Trưởng Hội đồng Giám khảo.

- Chánh Văn phòng: Ủy viên.

- Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên.

- Phó Chánh Văn phòng: Ủy viên – Tổ trưởng Tổ Thư ký – Giúp việc.

2. Thành lập Tổ Thư ký – Giúp việc:

Từ 3 – 5 người thuộc các phòng có liên quan.

3. Thành lập Hội đồng Giám khảo:

Từ 5 – 7 người thuộc các phòng nghiệp vụ có liên quan và Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở của BHXH tỉnh.

3. Các hoạt động chính và tiến độ triển khai Cuộc thi:

Số

TT

Hoạt động

Thời gian hoàn thành

1

Ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi

Tháng 8/2019

2

Tổ chức phát động Cuộc thi

Tháng 9/2019

3

Tổ chức tuyên truyền, vận động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

Tháng 9/2019 – Tháng 11/2019

4

Tiếp nhận, tổng hợp, rà soát, phân loại và thẩm định các tác phẩm dự thi

Tháng 9/2019 – Ngày 20/11/2019

5

Tổ chức chấm và tổng hợp kết quả

Ngày 21/11/2019 – Ngày 27/11/2019

6

Tổng hợp ban hành Quyết định trao thưởng các tác phẩm đạt giải.

Ngày 28/11/2019

7

Hoàn thành thủ tục gửi các tác phẩm đạt giải về tham dự Cuộc thi do BHXH Việt Nam tổ chức và phát động

Ngày 29/11/2019 – Ngày 30/11/2019

8

Tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải

Tháng 12/2019

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Khi có các công việc phát sinh, Ban Tổ chức tham mưu, xin ý kiến Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Dương để kịp thời xử lý./.

Xem chi tiết các thông tin về cuộc thi viết. Tải về