Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, BHYT

03/03/2020 10:11 AM


Mới đây, BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020 với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Công Toán, và Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng.

 

Đ/c Phạm Thanh Tùng - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, BHXH tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội nông dân tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và vận động hội viên tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó đạt được những kết quả phấn khởi. Tính đến tháng 12/2019, Hội Nông dân có 65 đại lý thu (trên tổng số đại lý thu toàn tỉnh  là 220 đại lý), chiếm tỉ lệ 29,5%; với số nhân viên đại lý là 164 người, chiếm tỉ lệ 24,8%. Đại lý thu do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý có 17 đại lý, chiếm tỉ lệ 7,7%; với số nhân viên đại lý là 58 người, chiếm tỉ lệ 8,7%. Hệ thống đại lý thu của Hội Nông dân đã khai thác, phát triển được 738 người tham gia BHXH tự nguyện, 9.346 người tham gia BHYT hộ gia đình; hệ thống đại lý thu của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã khai thác, phát triển được 355 người tham gia BHXH tự nguyện, 5.588 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp chính sách BHXH, BHYT năm 2020.

Trong năm, BHXH tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo BHXH, Hội Nông dân huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân” tại  xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch và xã Vĩnh Ninh huyện Quảng Ninh. Mô hình đã  được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thiết thực, hiệu quả; các bước triển khai xây dựng mô hình được triển khai thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ của 2 ngành BHXH và Hội Nông dân, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia nhiệt tình của Hội Nông dân xã Thanh Trạch và Hội Nông dân xã Vĩnh Ninh. Qua đó, đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Điển hình đến cuối năm 2019 trên địa bàn xã Thanh Trạch-huyện Bố Trạch đã có 105 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.942 tham gia BHYT hộ gia đình. Tại xã Vĩnh Ninh-huyện Quảng Ninh: Ban chỉ đạo cấp xã đã tích cực hoạt động chỉ đạo các đại lý thu trên địa bàn bám sát tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng qua các cuộc hội nghị ở xã, chi hội, giao cho các đoàn thể rà soát từng hộ để vận động người dân tham gia chính sách BHXH, BHYT nên trên địa bàn xã có 110 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.115 tham gia BHYT hộ gia đình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, hội viên hội phụ nữ tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong thời gian tới. Theo đó, năm 2020 ngành BHXH phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến tận từng hội viên. Trong đó tập trung đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên và cán bộ Hội các cấp về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân”. Kết thúc Hội nghị, BHXH và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020./.

theo baohiemxahoi.gov.vn