BHXH tỉnh Bình Dương: Quyền lợi của đơn vị, người tham gia và người thụ hưởng luôn được đặt lên hàng đầu

06/04/2020 08:39 AM


Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh Bình Dương đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác trong mùa dịch Covid-19. 

 

BHXH thành phố Dĩ An, Bình Dương tiến hành đo thân nhiệt trong mùa dịch  

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạp của BHXH Việt Nam, ngày 31/03/2020 BHXH tỉnh đã có công văn số 514/BHXH-KHTC báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn Đại lý thu Bưu điện và Đại lý thu khác về việc tiếp nhận hồ sơ cấp và gia hạn thẻ BHYT; hồ sơ hưởng BHXH một lần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận tiện nhất cho đơn vị và người tham gia BHXH …

Theo đó, việc chi trả lương hưu và trợ cấp tháng 4/2020 và 5/2020 sẽ thực hiện chi trả trong kỳ chi trả tháng 4/2020. Hệ thống Bưu điện sẽ triển khai các hình thức chi trả như: Chi trả tiền mặt tại các điểm giao dịch thường kỳ hàng tháng, chuyển qua tài khoản ATM (đối với người đã đăng ký chi qua ATM), chi trả tại nhà theo quy định. Thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân chuyển khoản trước 10/4/2020; chi trả bằng tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020, nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả Bưu điện tỉnh tiếp tục hỗ trợ chi trả đến hết ngày 20/5/2020; với việc chi trả tại nhà, nhân viên bưu điện sẽ chủ động gọi điện cho từng đối tượng để xếp lịch chi trả thuận tiện nhất theo yêu cầu của người hưởng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông, thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đối với việc trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh; BHXH huyện, thị xã, thành phố và hệ thống điểm giao dịch Bưu điện, khi ban hành thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian cách ly toàn xã hội, BHXH tỉnh có đính kèm danh mục địa điểm giao dịch và số điện thoại để người có nhu cầu giao dịch liên hệ trước để nhận lịch hẹn nhằm phân luồng thời gian, tránh tập trung đông người đảm bào quy định phòng chống dịch bệnh và khoảng cách tối thiểu trong phòng chờ giao dịch.

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhưng quyền lợi của đơn vị, người tham gia và người thụ hưởng luôn được đặt lên hàng đầu, thời gian tới, BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên và chính quyền địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Kỳ Anh 

BHXH thành phố Dĩ An, Bình Dương tiến hành đo thân nhiệt trong mùa dịch

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạp của BHXH Việt Nam, ngày 31/03/2020 BHXH tỉnh đã có công văn số 514/BHXH-KHTC báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn Đại lý thu Bưu điện và Đại lý thu khác về việc tiếp nhận hồ sơ cấp và gia hạn thẻ BHYT; hồ sơ hưởng BHXH một lần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận tiện nhất cho đơn vị và người tham gia BHXH …

Theo đó, việc chi trả lương hưu và trợ cấp tháng 4/2020 và 5/2020 sẽ thực hiện chi trả trong kỳ chi trả tháng 4/2020. Hệ thống Bưu điện sẽ triển khai các hình thức chi trả như: Chi trả tiền mặt tại các điểm giao dịch thường kỳ hàng tháng, chuyển qua tài khoản ATM (đối với người đã đăng ký chi qua ATM), chi trả tại nhà theo quy định. Thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân chuyển khoản trước 10/4/2020; chi trả bằng tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020, nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả Bưu điện tỉnh tiếp tục hỗ trợ chi trả đến hết ngày 20/5/2020; với việc chi trả tại nhà, nhân viên bưu điện sẽ chủ động gọi điện cho từng đối tượng để xếp lịch chi trả thuận tiện nhất theo yêu cầu của người hưởng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông, thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đối với việc trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh; BHXH huyện, thị xã, thành phố và hệ thống điểm giao dịch Bưu điện, khi ban hành thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian cách ly toàn xã hội, BHXH tỉnh có đính kèm danh mục địa điểm giao dịch và số điện thoại để người có nhu cầu giao dịch liên hệ trước để nhận lịch hẹn nhằm phân luồng thời gian, tránh tập trung đông người đảm bào quy định phòng chống dịch bệnh và khoảng cách tối thiểu trong phòng chờ giao dịch.

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhưng quyền lợi của đơn vị, người tham gia và người thụ hưởng luôn được đặt lên hàng đầu, thời gian tới, BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên và chính quyền địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Kỳ Anh