Bảo hiểm xã hội thị xã Bến Cát thực hiện xử lý các trường hợp người lao động sử dụng hồ sơ của người khác tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

05/05/2020 07:37 AM


Thực hiện quy trình điều chỉnh hồ sơ giả, Bảo hiểm xã hội thị xã Bến Cát đãchủ động tham mưu Ủy Ban Nhân Dân (UBND) thị xã Bến Cát ban hành văn bản chỉ đạo đến UBND các xã, phường thực hiện xác nhận nhân thân đúng của người mượn hồ sơ đi làm, nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp số: 10/BB-BHXH ngày 26/11/2019 tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh giữa Sở lao động-Thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thống nhất phương án xử lý các trường hợp người lao động sử dụng hồ sơ của người khác tham gia BHXH. Thực hiện thông báo kết luận số: 2142/TB-BHXH ngày 26/11/2019 của BHXH tỉnh về việc xử lý người lao động mượn hồ sơ của người khác tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện công văn số 323/BHXH-CST ngày 02/3/2020 về hướng dẫn quy trình điều chỉnh hồ sơ giả. BHXH thị xã Bến Cát đã gửi Thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp về việc giải quyết hồ sơ giả trong năm 2020. Lập danh sách thống kê những người cho mượn, người mượn hồ sơ gồm: họ tên, ngày sinh, thời gian, quá trình, tên đơn vị, mã đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của đơn vị, người lao động (không ngoại trừ trường hợp 01 người có nhiều mã số BHXH, nhiều quá trình) và ghi chú các đơn vị đã giải thể, mất tích, ngừng hoạt động nơi người mượn hồ sơ làm việc. Sau đó Bộ phận chế độ BHXH sẽ đối chiếu, kiểm tra và nhập số tiền hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, BHXH 1 lần, thất nghiệp của người mượn hồ sơ (nếu có) vào danh sách và chuyển bộ phận Văn phòng BHXH thị xã Bến Cát.

 Căn cứ vào danh sách trên, Văn phòng chủ động thông báo bằng văn bản đến đơn vị của người mượn hồ sơ để biết, liên hệ người mượn hồ sơ qua điện thoại, hướng dẫn họ làm bộ hồ sơ xin điều chỉnh. Khi người lao động lên nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các thành phần hồ sơ, nếu hợp lệ thì thông báo đến bộ phận xử lý (Bộ phận Thanh tra Kiểm tra; bộ phận Sổ thẻ; bộ phận Văn phòng; bộ phận Thu..) để thực hiện lập biên bản giải quyết đổi hồ sơ theo quy định.

                   Buổi làm việc tại BHXH thị xã Bến Cát xử lý mượn hồ sơ đi làm việc.

Ngoài ra BHXH thị xã Bến Cát chủ động tham mưu Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bến Cát ban hành công văn số 809/UBND-VX ngày 25/03/2020 về việc xác nhận điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH đến các UBND các xã, phường căn cứ xác nhận nhân thân theo quy định. Tính đến ngày 29/4/2020 BHXH thị xã Bến Cát đã giải quyết hoàn chỉnh 03 hồ sơ người lao động sử dụng hồ sơ của người khác tham gia BHXH.

Quốc Thịnh