Lịch công tác tuần từ ngày 09/05/2020 đến ngày 15/05/2020

08/05/2020 04:14 PM


 

         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/5/2020 –15/5/2020)

THỨ, NGÀY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 7

9/5/2020

 -7h30’-11h30’: Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC

-7h30’-16h30’: Cấp lại sổ - Xác nhận sổ

-8h00’: Tham dự HN trực tuyến của TTCP- Phòng họp Trung tâm hành chính công tỉnh tại tầng 1 – Tòa nhà TTHC tỉnh (xe đ/c Thanh)

 

Thứ hai

11/5/2020

-7h30’: Họp Giao Ban

-Quyết toán quý I/2020 BHXH TX Bến Cát tại HT tầng III-BHXH tỉnh

-Thẩm định chi phí KCB BHYT Quý 1/2020 PKĐK Phúc Tâm Phúc +Phúc Tâm

-14h00’: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội -HT Cty XSKTBD(xe đ/c Sơn)

-Tham dự lớp Chuyên viên chính – Trường chính trị từ ngày 11/5-15/5/2020

 

Thứ ba

12/5/2020

-Quyết toán quý I/2020 BHXH TP Dĩ An tại HT tầng III-BHXH tỉnh

-Thẩm định chi phí KCB BHYT Quý 1/2020 BVĐK Sài Gòn + PKĐK Tâm Đức

-8h30’: Họp Đảng Ủy- HT tầng III- BHXH tỉnh

 

Thứ tư

13/5/2020

-Quyết toán quý I/2020 BHXH Huyện Dầu Tiếng tại HT tầng III-BHXH tỉnh

-Thẩm định chi phí KCB BHYT Quý 1/2020 BVĐk Phúc Tâm II + PKĐK Nhân Sinh +An An Bình

- 08h30’: Phỏng vấn về quyền lợi tham gia BHYT (Phòng TT&PTĐT chuẩn bị nội dung)

 

 

Thứ năm

14/5/2020

- Lãnh đạo trực tiếp dân định kỳ - Phòng tiếp công dân

-Quyết toán quý I/2020 BHXH Huyện Phú Giáo tại HT tầng III-BHXH tỉnh

-Thẩm định chi phí KCB BHYT Quý 1/2020 PKĐk Trần Đức Minh +QT 368 Sài Gòn + BVĐK Năm Anh

 

 

Thứ sáu

15/5/2020

-Thẩm định chi phí KCB BHYT Quý 1/2020 PKĐK An Phước SG + BVĐK Bình Đáng

 

 Trực xe trong tuần từ ngày 11/5-15/5/2020 (xe đ/c Sơn). Trực xe cơ quan: 9/5- 10/5/2020 (xe đ/c Thanh)

 

                   GIÁM ĐỐC   

 

                    Lê Minh Lý