Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Phòng Quản lý Thu (41)
Trích yếu: Côn văn V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 516/BHXH-QLT ngày 27/03/2020
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công Văn V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 68/BHXH-QLT v/v v thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Ngày ban hành:
15/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 67/BHXH-QLT v/v v thông báo lãi suất chậm đóng BHXH tự nguyện năm 2020
Ngày ban hành:
15/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 45/BHXH-QLT v/v thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày có hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày có hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng cuối năm 2019
Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày có hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực