Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Phòng Cấp sổ thẻ (2)
Trích yếu: V/v Cấp mất, hỏng; chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động khi nghỉ việc.
Ngày ban hành:
25/03/2019
Ngày có hiệu lực:
25/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày có hiệu lực:
06/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực