Số / Ký hiệu: 959/BHXH-QLT
Trích yếu: V/v thay đổi biểu mẫu thông báo kết quả đóng Mẫu C12-TS
Loại văn bản:
Phòng Quản lý Thu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Minh Lý
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
959/BHXH-QLT: V/v thay đổi biểu mẫu thông báo kết quả đóng Mẫu C12-TS
Nội dung trong tệp đính kèm