Số / Ký hiệu: Số 125/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 125/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trên Internet
Loại văn bản:
Văn phòng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Minh Lý
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số 125/QĐ-BHXH: Quyết định số 125/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trên Internet
Nội dung trong tệp đính kèm