Số / Ký hiệu: 516/BHXH-QLT
Trích yếu: Công Văn V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Loại văn bản:
Phòng Quản lý Thu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Minh Lý
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
516/BHXH-QLT: Công Văn V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm