Số / Ký hiệu: 541/BHXH-KHTC
Trích yếu: Công văn v/v phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, Chống dịch Covid
Loại văn bản:
Văn phòng
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Minh Lý
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
541/BHXH-KHTC: Công văn v/v phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, Chống dịch Covid
Nội dung trong tệp đính kèm