Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn phòng (22)
Trích yếu: Thông báo V/v treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam- thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/05
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn V/v đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn v/v phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, Chống dịch Covid
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
02/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 126/QĐ-BHXH V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trên Internet
Ngày ban hành:
27/02/2020
Ngày có hiệu lực:
27/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 125/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trên Internet
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 2172 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo 2167/TB-BHXH về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
24/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực