Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác (11)
Trích yếu: Công văn 476/BHXH-CNTT V/v cung cấp bổ sung số điện thoại di động của người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Xử lý vi phạm đối với đơn vị trích nộp BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời tham gia không đầy đủ lao động và tiền lương
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nâng cấp phần mềm Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
19/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện (1220/BHXH-CNTT)
Ngày ban hành:
26/07/2019
Ngày có hiệu lực:
26/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện (952/BHXH-CNTT)
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020 ( 02/HD-BHXH )
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Trích và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày có hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực