Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (107)
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2018
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày có hiệu lực:
12/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2017
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày có hiệu lực:
07/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 1/7/2017
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày có hiệu lực:
07/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện BHYT Học sinh, Sinh viên năm học 2017 -2018
Ngày ban hành:
12/06/2017
Ngày có hiệu lực:
12/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Một số nội dung lưu ý năm 2017 và năm 2018 (lần 1)
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày có hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hỗ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo QĐ của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày có hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017 (công văn 2051)
Ngày ban hành:
16/05/2017
Ngày có hiệu lực:
16/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017
Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày có hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực