Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (107)
Trích yếu: Ghi mã đơn vị chuyển nộp tiền Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
09/03/2017
Ngày có hiệu lực:
09/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2017
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Không thu phí cấp lại,đổi thẻ BHYT
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
01/03/2016
Ngày có hiệu lực:
01/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện giao dịch điện tử 01/01/2016
Ngày ban hành:
08/02/2015
Ngày có hiệu lực:
08/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016
Ngày ban hành:
02/12/2015
Ngày có hiệu lực:
02/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VCB -iB@nking
Ngày ban hành:
21/09/2015
Ngày có hiệu lực:
21/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH (công văn 400)
Ngày ban hành:
24/02/2015
Ngày có hiệu lực:
24/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực