Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (107)
Trích yếu: V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT
Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày có hiệu lực:
11/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân NLĐ
Ngày ban hành:
10/08/2018
Ngày có hiệu lực:
10/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Một số lưu ý khi tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày có hiệu lực:
22/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực