Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (107)
Trích yếu: V/v thực hiện quy trình cấp mã số BHXH
Ngày ban hành:
14/05/2019
Ngày có hiệu lực:
14/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: lao động là công dân nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
Ngày ban hành:
26/03/2019
Ngày có hiệu lực:
26/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn liên ngành số 03//HDLN-SLDTBXH-BHXH
Ngày ban hành:
29/01/2019
Ngày có hiệu lực:
29/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đính chính lãi suất chậm đóng BHXH tự nguyện năm 2019
Ngày ban hành:
10/01/2019
Ngày có hiệu lực:
10/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2019
Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày có hiệu lực:
08/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019
Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày có hiệu lực:
08/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019
Ngày ban hành:
21/12/2018
Ngày có hiệu lực:
21/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực