Từ ngày 01/3/2020 tăng tỷ lệ chi trả từ quỹ BHYT đối với một số loại thuốc

28/02/2020 07:57 AM


Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán một số loại thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

(ảnh minh họa)

Theo đó, một số loại thuốc được tăng tỷ lệ chi trả từ quỹ BHYT; đồng thời nhiều loại thuốc được thay đổi, bổ sung điều kiện thanh toán BHYT so với Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018. Cụ thể:

I. Tăng tỷ lệ chi trả với:

II. Thay đổi, bổ sung điều kiện thanh toán BHYT với:

Nguồn: Tạp chí BHXH