Đồng Phú: Phấn đấu 100% học sinh tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020

11/03/2020 08:59 AM


Tính đến hết tháng 2/2020, huyện Đồng Phú có 19/19 trường học, cơ sở giáo dục với 14.939/15.606 học sinh tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ 95,73%, tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 02 trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100% (trường Tiểu học Tân Tiến, Trường THCS &THPT Đồng Tiến), 10 trường đạt từ 96, 93% đến 99,61%, vẫn còn 7 trường có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh còn đạt thấp. Mặc dù theo quy định của Luật BHYT, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn 667 học sinh chưa tham gia BHYT.

Hình minh họa

 Để đạt được mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT trong năm 2020, UBND huyện Đồng Phú đang tích cực đưa ra các giải pháp đối với công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020 như sau:

Một là, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế huyện, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh chưa có thẻ BHYT ngay trong tháng 3/2020 đăng ký tham gia BHYT, để phấn đấu mục tiêu năm 2020 đạt 100% học sinh thuộc diện bắt buộc tham gia đều được cấp thẻ BHYT tại trường học theo quy định. Thực hiện việc thu, cấp thẻ BHYT cho học sinh đăng ký tham gia kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở trường học và hướng dẫn phụ huynh, học sinh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản, sử dụng thẻ BHYt khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định của pháp luật.

Hai là, vận động kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các trường học trực thuộc rà soát, thống kê, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuawc được tham gia BHYT năm 2020; qua đó, đề ra các giải pháp để các trường chủ động vận động nguồn kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng này trong tháng 3/2020.  Bảo hiểm xã hội huyện chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện hỗ trợ UBND xã, thị trấn, các trường học, cơ sở giáo dục rà soát, thống kê học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được cấp thẻ BHYT. Tiếp nhận báo cáo kết quả vận động kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường học, cơ sở giáo dục tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn chủ trì, cử cán bộ làm đầu mối cùng với các các trường học, cơ sở giáo dục rà soát, thống kê, xác định học sinh có hoàn cảnh khó khăn đúng theo các tiêu chí hướng dẫn tại Công văn số 3949/UBND-KGVX ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước mà đến nay chưa được cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, cùng với trường học vận động các cá nhân, tổ chức hoặc nguồn kinh phí khác của xã, thị trấn hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện trực tiếp rà soát, thống kê, học sinh tham gia BHYT tại trường học và học sinh được mua thẻ BHYT từ ngân sách Nhà nước; đánh giá, xác định số học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT năm 2020. Phối hợp với UBND xã, thị trấn thống kê xác định học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không có điều kiện mua thẻ BHYT để đề xuất UBND xã, thị trấn và Hội Cha mẹ học sinh phối hợp vận động các cá nhân, tổ chức hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT năm 2020 cho học sinh nêu trên, phấn đấu trong tháng 3/2020 các đơn vị đạt 100% học sinh được cấp thẻ BHYT.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhà trường và toàn xã hội, hy vọng Đồng Phú sẽ đạt 100% học sinh tham gia BHYT./.