BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin báo chí định kỳ tháng 11/2017

26/12/2017 04:43 PM


Chiều ngày 29/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên cả nước có lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố, các phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và phóng viên thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bình Phước là ông Mai Văn Tiến, Giám đốc BHXH tỉnh, cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên thông tấn báo chí đã được cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 10 tháng đầu năm 2017 của BHXH Việt Nam; kết quả thực hiện của BHXH tỉnh, thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác thu 10 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 10 tháng đầu năm 2017.

Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia

10 tháng đầu năm số người tham gia: BHXH bắt buộc là 13,21 triệu người, đạt 95,2% so với kế hoạch giao, chiếm 24,2% so với lực lượng lao động, tăng 555 nghìn người (tương ứng với 4,4%) so với cùng kỳ năm 2016; BHXH tự nguyện: 220 nghìn người, đạt 58,9% so với kế hoạch giao,  tăng 23.500 người (12%) so với cùng kỳ năm 2016; BHTN: 11,39 triệu người, đạt 94,5% so với kế hoạch giao, chiếm 20,9% so với lực lượng lao động, tăng 511 nghìn người (4,7%) so với cùng kỳ năm 2016; số người tham gia BHYT: 79,7 triệu người, tăng 5,25 triệu người (7,1%) so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85,3% dân số cả nước.

Số thu: Tổng số thu là 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch giao, tăng 29.523 tỷ đồng (14,9%) so với cùng kỳ năm 2016.

10 tháng đầu năm công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN: Giải quyết 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016); giải quyết 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016); giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.358.462 lượt người (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016); KCB BHYT 138,9 triệu lượt người. 

Công tác chi BHXH, BHYT, BHTN: Lũy kế đến hết tháng 10 số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 217.783 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 34.171 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 105.736 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.850 tỷ đồng và chi KCB BHYT 73.026 tỷ đồng.

Về công tác Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Tính đến 31/10/2017, số người được cấp sổ BHXH là 13,4 triệu, đạt 99,2% số người tham gia BHXH; Số lượng sổ bàn giao cho người lao động là 6,55 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 50,3%; số thẻ BHYT đã cấp đạt 79,5 triệu thẻ.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam trả lời thấu đáo các câu hỏi do phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đưa ra trong chương trình hội nghị như: Cách tính lương hưu cho lao động nữ từ 01/01/2018; chỉ định quá mức các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh; quyền lợi được hưởng của người đi khám chữa bệnh BHYT; khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện;…

TT