BHXH TỈNH BÌNH PHƯỚC: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT

03/04/2020 04:26 PM


Nhằm cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phát động đợt thi đua đặc biệt “Toàn dân chung tay phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước  vừa ban hành Công văn số 251/BHXH-TCCB về việc phát động đợt thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Phước chỉ đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam cùng với cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo cùa Trung ương, UBND tỉnh, của BHXH Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đoàn thể cơ quan và công chức, viên chức, người lao động (CC,VC) cơ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của người dân, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh khi được yêu cầu.

3. Toàn thể CC,VC cơ quan nghiêm túc thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tích cực làm tốt công tác năm 2020 đã đề ra và vận động người thân thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19; hạn chế tham gia các hoạt động đông người; không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền để người dân tin tưởng, tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn trong phòng, chống dịch của cơ quan quản lý nhà nước; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực, tự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe.

4. Bố trí hợp lý cho viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; chỉ bố trí làm việc trực tiếp để xử lý tài liệu mật, trực cơ quan (đối với các đơn vị có trụ sở làm việc) và những bộ phận thiết yếu, cấp thiết theo yêu cầu thực tế để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

5. Viên chức, lao động được bố trí làm việc tại nhà phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành tốt công việc được giao, thực hiện giao dịch điện tử trao đổi trực tuyến với cơ quan, đơn vị qua các ứng dụng trên điện thoại, máy tính, laptop…; sẵn sàng nghe điện thoại và tiếp nhận các hình thức tin nhắn qua mạng để trao đổi thông tin nghiệp vụ của lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp, cũng như xử lý những công việc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan.

TCCB