Tăng cường triển khai thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân – ATM

09/04/2020 09:08 AM


Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021; công văn số 2311/UBND-KGVX ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn về việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) gửi đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó các đối tượng được chi trả an sinh xã hội có người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) hàng tháng. Tuy nhiên, theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có đối tượng hưởng TCTN hàng tháng nào nhận TCTN qua tài khoản ATM. 

Ảnh minh họa

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đang bước vào giai đoạn diễn biến sức phức tạp nên việc nhận tiền mặt như hiện nay cần hạn chế tối đa. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả việc chi trả TCTN qua tài khoản ATM, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng TCTN của đối tượng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cần yêu cầu đối tượng kê khai hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cung cấp thông tin tài khoản cá nhân - ATM để nhận TCTN hàng tháng bằng tài khoản ATM (hiện nay hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều thực hiện chi trả tiền lương và các khoản chi khác qua thẻ ATM). Đẩy mạnh việc chi trả TCTN qua tài khoản cá nhân góp phần vào việc phòng, chống dịch Covid- 19.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Bưu điện tỉnh cần phối hợp với cơ quan BHXH để tuyên truyền và thông báo cho những đối tượng hiện đang hưởng TCTN hàng tháng bằng tiền mặt chuyển đổi hình thức từ nhận tiền bằng tiền mặt sang hình thức nhận trợ cấp qua tài khoản ATM. Theo đó, đề nghị người hưởng TCTN cung cấp thông tin tài khoản cá nhân như: họ và tên, số tài khoản; tên, địa chỉ ngân hàng mở tài khoản để cơ quan BHXH chuyển tiền cho người hưởng theo đúng quy định.

Thực hiện việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, các tổ chức, cá nhân đã chung tay góp phần thực hiện việc phòng và chống dịch Covid -19./.

H. Lành